/p>

TEDSummit 2019 - DAN 1


 06.09.2019   Filip Uranc, TEDxLjubljana

Že prvi dan na konferenci je bilo pridobljenega ogromno novega znanja. Trije pomembni koraki pri organizaciji TED dogodkov so naslednji: Preverjanje govorniških tem, kjer imajo organizatorji zaposleno posebno ekipo, ki ureja informacije o tem, da publika dobi občutek celovitosti tematike. Druga je razvoj besedila, ki poskrbi za to, da je ideja v določenem časovnem okvirju celovito podana. Tretja pa je medijska strategija, ki poskrbi za to, da se dogodka udeleži čim večje število in jih na dogodek predhodno pripravi. 

 

Ko sestavljamo govor je pomembno, da ima v osrčju idejo, ki jo je vredno širiti. Pri tem je potrebno paziti, da ideja oz. sporočilo ni predstavljeno preveč splošno, saj se tako poslušalcu tematika ne vtisne v spomin in je kmalu pozabljena. Naslednja pomembna točka je, da govornikovo sporočilo spremljajo kredibilni podatki, za združitev prvih dveh elementov pa je potrebna zgodba. Zgodba mora biti emocionalna, tako, da se dotakne ljudi. Ko sestavimo te tri elemente v logično celoto, moramo pred samim govorim biti pozorni na naslednjo stvar: Pomembno je, da imamo pred vsakim govorom prisotnega moderatorja, ki publiko primerno pripravi na temo, o kateri bo naslednji govornik govoril, saj tako publika usmerja razmišljanje v to temo in so bolj odprti za tovrstne informacije.

 

Temelj dobro izpeljanega dogodka je ekipa, ki jo morajo vodje skupin ustrezno spodbujati, medekipno povezovati in vsi morajo dobiti prepoznavnost za njihovo delo. Drugi temelj pa je publika. Tu se poraja vprašanje, kako se s publiko povezati pred in med samim dogodkom, kako jih presenetiti,...

 

Vir: Flickr

 

Ta dva osnovna elementa se morata v polni meri upoštevati, saj le tako lahko dosežemo pravi potencial TEDx dogodka. 

 

Tako pred in po govoru pa moramo biti pazljivi, saj nam lahko stvari hitro uidejo iz rok. Pazljivi moramo biti na tako imenovani »fact-checking« in to preveriti pri zapiskih govornika, če je vse skladno z našimi pričakovanji. Pozorni moramo biti tudi na to, kakšen je namen govornika, in ali želi ta govor uporabiti za kakšno specifično stvar. V takšnem primeru ali če se govornik ne drži naših pravil imamo pravico, da se govora ne objavi. 

 

Ko začnemo sodelovati z govornikom je pomembno, da uporabljamo besedo »potencialni govornik«, to pa zato, da govorniku to, da bo govoril ne postane samoumevno. Zavedati se mora, da ob neupoštevanju pravil svoje ideje ne bo mogel deliti s svetom. Prav tako je potrebno paziti na vse morebitne »Red flag-e«, to so sporočila, ki nakazujejo na težave. Sem štejemo npr. da kandidat ne pride na vaje brez razloga, zamuja roke, je neodziven,... 

 

V naslednjem prispevku bomo govorili o tem, kako se TED govorniki pripravljajo na vaje, kako poteka cenitev vstopnic in kakšne pripomočke ima lahko govornik na odru.