/p>

TEDSummit 2019 - DAN 3&4


 06.09.2019   Filip Uranc, TEDxLjubljana

V tem prispevku bomo govorili o novi pobudi znotraj TED dogodkov, kako poteka dinamika dogodkov in podali nekaj primerov, kako se lahko aktivira občinstvo pred in med samim dogodkom.

 

Na TED Summit dogodku je bil predstavljena pobuda TEDCircles. To je nova pilotna pobuda TED organizacije, kjer se glede na temo formulirajo manjše skupine, do okoli 8 oseb, ki se vsak mesec dobijo in debatirajo o določeni temi v še bolj intimnem vzdušju - to je lahko doma v dnevni sobi, v bližnjem lokalu ali v knjižnici. TED bi vsak mesec objavil eno širšo temo in tako v roku 12 mesecev pokril vse vidike življenja. Namen te pobude pa je spodbuditi pogovore, povezanost, razumevanje, sodelovanje na bolj lokalni ravni, torej med sosedi, prebivalci ene vasi, soseske,... 

 

Dotaknimo se zdaj še tega, kako je s prevodom govorov. Pomembno je, da govore, ki so bili v slovenskem jeziku prevedemo, saj bomo tako dosegli širšo občinstvo, ideje, vredne širjenja, pa bodo tako dobile večji domet in potencial. Postopek prevoda poteka tako, da je najprej treba spisati slovensko transkripcijo govora. Le ta se vnese v spletno prevajalno platformo Amara, kjer je potrebno ujeti vsak stavek z ustreznim časovnim trenutkom. Ko je to dokončano, lahko prevajalec, ki je uradno registriran pri TED-u kot Offical TED Translator, prevede to transkripcijo v tuj jezik, recimo angleščino. Ko ta tuji prevod potrdi LC (Language Coordinator at TED), gre le ta lahko javno

Vir: Flickr

Mogoče se sprašujete, kako poteka dinamika dogodka? Na dinamiko dogodka vplivamo mi organizatorji sami, saj lahko npr. med samim dogodkom vrtimo kratke filmčke, ki so govornikovo oz .umetnikovo delo in se nanašajo na omenjeno temo. S tem prispevamo predvsem k bolj celoviti izkušnji udeležencev in seveda popestrimo dinamiko dogodka. K tem filmčkom lahko sodijo »idejno močni« odseki dokumentarcev ali pa izzivalna vprašanja, ki gledalca spodbudijo k razmišljanju.  

Naslednji način, kako spremenimo dinamiko, je tudi ta, da po govornikovem nastopu do njega pristopi moderator in mu glede na govor postavi dodatno vprašanje ali dva. V primeru, da imata dva govornika podobno temo, lahko povabimo tudi drugega govornika, da nam vsak govornik poda različno mnenje. 

Da na dogodek pritegnemo večje število ljudi, je treba poskrbeti za aktivacijo ljudi tudi pred samim dogodkom. Pri tem, kako občinstvo dosežemo čez leto, je odvisno od naše kreative. Aktivacijo TEDx skupnosti skozi leto lahko dosežemo skozi dialoge, članke, posnetke, nekatere lokalne iniciative, skratka metode, s katerimi vzdržujemo TEDx duh, družbeno koristno naravnanost in pomoč en drugemu v skupnosti v luči idej, vrednih širjenja.

Tako kot aktivacija občinstva pred dogodkom pa je pomembna tudi aktivacija občinstva med samim dogodkom. Tekom dogodka je prav tako pomembna aktivacja in vključenost publike. To je tudi en od glavnih vzrokov, zakaj se ljudje osebno udeležijo TEDx dogodka in ga ne gledajo zgolj preko spleta. Tu so na voljo različna orodja povezovanja udeležencev in mreženja, iskric drugačnega razmišljanja in pogleda, določenih eksperimentov in predstavitve projektov. Na odru pa tudi direktna komunikacija s publiko skozi vprašanja, sodelovanja pri anketi preko spletnih live-streaming vprašalnikov, skupnih fotografij s posebnim sporočilom, glasbenim in umetniškim točkam, itd... Tu kreativa nima meja :)

Med samim dogodkom bi se lahko uvedel tudi poseben prostor, kjer bi se ljudje lahko izobrazili o TED dejavnostih, da obstaja še veliko več TED pobud kot samo TED in TEDx govorov. 

V preteklih prispevkih smo lahko videli celotno sliko TEDSummit dogodka, ki nam je zagotovo razširil obzorja in bomo zaradi tega svoj naslednji dogodek izpeljali veliko bolje.