Uporabi scroll

POLITIKA ZASEBNOSTI

Podatki o upravljavcu spletne strani

Naziv: TEDXLJUBLJANA, DRUŠTVO ZA ŠIRJENJE DOBRIH IDEJ
Naslov: Vojkova cesta 63
Pošta in kraj: 1000 Ljubljana
Davčna številka: 79560288
Matična številka: 4043839000
Kontaktni elektronski naslov: uo@tedxljubljana.com
Podatki o vpisu v register oziroma drugo javno evidenco: podjetje je vpisano v sodni register dne 11.06.2012

Politika zasebnosti velja za spletno stran http://www.tedxljubljana.com/ od 18.10.2018 dalje.

Vse pridobljene osebne podatke uporabnikov varujemo v skladu z veljavnimi slovenskimi in evropskimi predpisi.

Politika zasebnosti opredeljuje način obdelave osebnih podatkov, za katere imamo podlago v zakonu ali za katere smo pridobili pisno privolitev uporabnika, kadar se osebni podatki vnašajo neposredno na naši spletni strani. Za pogodbeno obdelavo osebnih podatkov uporabnika ne potrebujemo izrecnega soglasja.

TED in TEDx

Povezana družba zajema obvladujočo družbo in njene odvisne družbe, pri čemer je obvladujoča družba tista družba, ki ima lahko na druge družbe odločilen vpliv. Družba, ki nadzira obdelovanje osebnih podatkov v družbah povezanih z njo, se skupaj s takšnimi družbami razume kot povezana družba. Organizacija TED in TEDxLjubljana sta povezani družbi, saj TEDxLjubljana deluje izključno po pravilih, ki jih določa organizacija TED (https://www.ted.com/participate/organize-a-local-tedx-event/before-you-start/tedx-rules), zato je TED obvladujoča, TEDxLjubljana pa odvisna družba.

Obdelovalec

Osebnih podatkov uporabnikov ne posredujemo nepooblaščenim tretjim osebam, lahko pa osebne podatke posredujemo svojim pogodbenim partnerjem, ki za nas opravljajo pogodbene storitve vzdrževanja in gostovanja spletne strani. Naši obdelovalci obdelujejo osebne podatke uporabnikov v skladu z veljavno zakonodajo, na podlagi pogodbenega odnosa, ki obstaja in ureja vsa področja obdelave. Osebne podatke uporabnikov lahko posredujemo tretjim le v primeru kazenskih in civilnih postopkov v obsegu, kot ga določa zakonodaja.

Obdelovalci so:

GOOYA d.o.o.
ePrvak, d.o.o.
EVENTIM SI d.o.o.


Vrste osebnih podatkov

Osebne podatke zbiramo le, ko jih posredujete sami.

Vrste osebnih podatkov uporabnikov, ki jih obdelujemo za vnaprej določene namene:

Osebne podatke zbiramo in obdelujemo v skladu z načelom sorazmernosti (Data minimisation) in zgolj za izpolnitev obveznosti. Brez obdelave osebnih podatkov (ime, priimek, elektronski naslov) pogodbenih obveznosti ni mogoče zagotoviti. Za namene obdelave, ki niso nujni za izpolnitev naših pogodbenih obveznosti, uporabnik izpolni izrecno privolitev. Uporabnik lahko izrecno privolitev kadarkoli prekliče.

Nameni zbiranja osebnih podatkov

Navedene podatke uporabljamo za:

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Navedene osebne podatke obdelujemo v času veljavnosti pogodbenega razmerja oziroma pogodbe o naročilu, pa do prejema preklica s strani uporabnika, na katerega se osebni podatki nanašajo. Osebne podatke hranimo dlje od navedenega roka le v primeru, ko nas k temu zavezujejo veljavni predpisi.

Pravice uporabnikov

Ob izpolnjenih zakonskih pogojih lahko uporabnik zahteva dostop do svojih osebnih podatkov, njihov popravek, izbris ali omejeno uporabo oz. ugovarja obdelavi ali uveljavlja svoje pravice v zvezi s prenosljivostjo podatkov. Uporabnik se lahko za vsa vprašanja v zvezi z njegovimi pravicami obrne na nas.

Uporabnik lahko kadarkoli prepove uporabo elektronskega naslova za prejemanje sporočil za namene neposrednega trženja.Na uporabnikovo zahtevo odgovorimo najpozneje v roku 30 dni od prejema zahteve.

Avtomatizirana obdelava in oblikovanje profilov uporabnika

Uporabnik ima pravico, da zanj ne velja odločitve, ki temeljijo zgolj na avtomatizirani obdelavi njegovih podatkov, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva.

Uporabnik ne more uveljavljati pravice, da se njegovi podatki ne obdelujejo avtomatizirano, vključno z oblikovanjem profilov, če je taka odločitev (avtomatizirana obdelava):
1. nujna za sklenitev ali izvajanje pogodbe med uporabnikom in upravljavcem,
2. dovoljena po veljavnih predpisih,
3. utemeljena z izrecno privolitvijo uporabnika.

Pravica do pritožbe

Uporabnik ima pravico, da se v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov pritoži pri pristojnem nadzornem organu.

Zavrnitev posredovanja podatkov

Uporabnik se prostovoljno odloči, ali se bo prijavil na novice. Uporabnik, ki ne želi predložiti svojih osebnih podatkov potrebnih za prijavo na e-novice, se ni potrebno prijaviti na naši spletni strani. Velik del vsebine je dostopne tudi brez prijave.

Uporabnik, ki ne želi predložiti svojih osebnih podatkov (ime, priimek, elektronski naslov) pri  nakupu vstopnice oz. pri prijavi na dogodek TEDxLjubljana, se dogodka ne mora udeležiti.

Uporabnik lahko zavrne prejemanje naših obvestil.

Varstvo podatkov

Osebni podatki, ki jih posreduje uporabnik, ostanejo zasebni in zaupni. Do podatkov uporabnika lahko dostopajo samo osebe, ki se z njimi morajo seznaniti zaradi opravljanja potrebnih delovnih nalog.

Povezave do drugih spletnih strani

Spletna stran lahko vsebuje povezave do drugih spletnih strani. Za prakse zasebnosti teh spletnih strani nismo odgovorni. Ker se praksa varstva osebnih podatkov takšnih spletnih strani lahko razlikuje od naše, spodbujamo vsakega posameznika, da politiko zasebnosti in varnosti drugih spletnih strani skrbno pregleda.

Otroci in zasebnost

Spletna stran ni namenjena posamezniku, ki še ni dopolnil šestnajst let. Osebne podatke lahko posreduje le posameznik, ki je že dopolnil šestnajst let. V nobenem primeru zavestno ne zbiramo ali uporabljamo osebnih podatkov posameznikov mlajših od šestnajst let. Če ugotovimo, da v naši bazi shranjujemo takšne podatke, bomo takšne podatke izbrisani iz našega sistema.

Piškotki

Na spletni strani uporabljamo t.i. piškotke, ki uporabniku omogoči dostop do določenih funkcij in, da pridobimo informacije o obiskovanju spletne strani.

V obvestilu zagotavljamo ažurne podatke o piškotkih, zlasti:
1. vrste in poimenovanja piškotkov,
2. namen njihove uporabe in
3. čas trajanja posameznega piškotka.

Obvestilo brez privolitve zagotavljamo kadar uporabljamo piškotke:
1. piškotki, ki so potrebni izključno zaradi prenosa sporočila po elektronskem komunikacijskem omrežju in
2. piškotki, ki so nujno potrebni za zagotovitev storitve informacijske družbe, ki jo naročnik ali uporabnik izrecno zahtevata.

V vseh ostalih primerih zagotavljamo obvestilo s privolitvijo uporabnika, uporabnike pa ustrezno obveščamo o možnostih nastavitve piškotkov. Brez izrecne privolitve uporabnika, piškotkov, ki potrebujejo privolitev uporabnika za namestitev, ne uporabljamo. Obvestilo o uporabi piškotkov zagotavljamo na vidnem mestu na spletni strani, ko uporabnik obišče spletno stran.

Uporabnik se za uporabo piškotkov odloča sam. Piškotke lahko vedno odstrani in s tem odstrani prepoznavnost na spletu. Prav tako lahko uporabnik večino brskalnikov nastavi tako, da piškotkov ne sprejemajo. Za informacijo o zmožnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si uporabnik ogleda nastavitve. Možnost naknadne spremembe privolitve uporabnika zagotavljamo s tem, da obvestilo ohranjamo na vidnem mestu na spletni strani.

Zavezujoča narava pravnih pogojev

Politika zasebnosti velja od objave dalje in je zavezujoča za upravljavca, obdelovalce in uporabnike pri posredovanju, upravljanju in obdelavi osebnih podatkov uporabnika ter pri uresničevanju pravic uporabnikov in obveznosti upravljavca in obdelovalcev, ne glede na državo dostopa in za vse vrste obdelav osebnih podatkov, ne glede na sedež uporabnika.

Uporabnik je vnaprej seznanjen s to politiko zasebnosti, ki je dostopna na spletni strani in pri vseh obrazcih ter dejanjih, kjer uporabnik lahko posreduje osebne podatke v obdelavo.

Sprememba politike zasebnosti

Politiko zasebnosti redno posodabljamo. Vse spremembe in posodobitve bodo objavljene na tem mestu. V primeru bistvenih sprememb vas bomo obvestili po elektronski pošti. Vaša nadaljnja uporaba spletne strani in storitev po takem obvestilu pomeni, da se strinjate z revidirano politiko zasebnosti.

Reševanje sporov

Za reševanje sporov je pristojno sodišče po sedežu upravljavca.