Uporabi scroll

SPLOŠNI POGOJI TEDxLjubljana

Dogodek TEDxLjubljana je organiziran s strani društva TEDxLjubljana.

Društvo TEDxLjubljana s potrebno skrbnostjo pri oblikovanju spletnih strani poskuša zagotavljati točnost in ažurnost podatkov na svojih spletnih straneh, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti za njihovo točnost in celovitost. Vsi uporabniki uporabljajo objavljeno vsebino na lastno odgovornost. Niti društvo TEDxLjubljana niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi te spletne strani, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Društvo TEDxLjubljana si pridržuje pravico, da spremeni vsebino teh spletnih strani kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog, brez predhodnega opozorila. Pri tem ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.

Vse informacije in podobe, ki jih vsebujejo spletne strani TEDxLjubljana, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Fotografije in drugi grafični elementi objavljeni na teh spletnih straneh, so lahko reproducirani le v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah in se ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene. Tržne znamke, ki se pojavljajo na teh straneh, so registrirane tržne znamke TEDxLjubljana, oziroma ima društvo TEDxLjubljana pravico do njihove uporabe.

Uporabnik pri nakupu storitev društva TedxLjubljana soglaša, da mu izdajatelj računa namesto papirnatega računa posreduje račun v elektronski obliki na elektronski naslov naveden v prijavi.

Vračilo vstopnic po uspešno opravljenem nakupu (to je plačilu vstopnice) ni možen.

Uporabnik z udeležbo na dogodku privoli v snemanje in/ali fotografiranje, prav tako se uporabnik z udeležbo na dogodku strinja, da se ti posnetki in/ali fotografije lahko kasneje javno objavijo in uporabijo v promocijske namene.

KONČNA DOLOČILA

V cenah iz morebitne ponudbe društva TEDxLjubljana ni vključenega davka na dodano vrednost, ker društvo ni zavezanec za DDV. V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.